Om

 

Progotech

 

Progotech är en stabil och leveranssäker producent av kablage, elektronik och produkter till kunder inom industrin. Vi vill vara förstahandsvalet när du söker en partner inom kablage, elektronik och montage.

Kompetens, omtanke och ordning

 

Progotech har sedan 2013 nya ägare. Kunderna finns primärt inom fordon, ventillation, värmebranschen och vi räknar med fortsatt tillväxt inom dessa branscher, men även inom branscher med likartade produkter och behov. Långsiktiga satsningar i strategiska branscher och medarbetarnas kompetensutveckling är viktigare än snabba vinster i korta perspektiv. Alla i företaget äger och känner ansvar för alla produkter som lämnar anläggningen. Högsta kvalitet och finish är alltid målet.

Medarbetare i blandade åldrar med en bra mix av utbildning och erfarenhet garanterar både nytänkande och hög kvalitet. Vi jobbar med helhetsansvar och långsiktiga kundrelationer som ger unikt kunnande om och erfarenhet av våra kunders behov. Vår företagskultur bygger på yrkesstolthet och stor ansvarskänsla hos varje medarbetare.

 

Progotech AB, Snickaregatan 8, SE-671 29 Arvika, SWEDEN info@progotech.se tel. 0046-570-761610 orgnr.556663-8796 Copyright © All Rights Reserved • Andy von Essen